Javna naročila

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN005985/2017-W01 Gimnazija Bežigrad Nakup učbenikov za učbeniški sklad 2017-2020 28.06.2017 do 10:00
JN006230/2017-W01 Občina Ankaran Obnova vrtca Delfino Blu - ponovitev 29.06.2017 do 9:00
JN005869/2017-W01 Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Prevajalske storitve 30.06.2017 do 10:00
JN006017/2017-W01 BIC Ljubljana Nadzidava obstoječega šolskega objekta BIC Ljubljana (za posege nadzidave in rekonstrukcije) 30.06.2017 do 10:00
JN005955/2017-W01 Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Vzpostavitev portala Slovensko ogrodje kvalifikacij 03.07.2017 do 10:00
JN006209/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i j h, mapa 2 in mapa 9 03.07.2017 do 10:00
JN005488/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v Občini Dolenjske Toplice za obdobje štirih let 04.07.2017 do 10:00
JN006100/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani 06.07.2017 do 10:00
JN006210/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor - ponovitev 06.07.2017 do 10:00
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Okvirni sporazum za nakup letalskih kart 07.07.2017 do 10:00
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 07.07.2017 do 10:00
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Dobava recikliranega pisarniškega papirja iz predelanih papirnih vlaken, drugega pisarniškega materiala ter tonerjev in črnil za tiskalnike za obdobje štirih let 07.07.2017 do 10:00
JN005861/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Rekonstrukcija centralnega objekta posestva Razori 12.07.2017 do 10:00
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Dobava tehničnih plinov in plinov za sterilizacijo 27.07.2017 do 10:00
Arhiv javnih naročil