Javna naročila

 • Naročnik Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
 • Naslov javnega naročila: Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN5128/2013

 • Datum objave: 30.04.2013
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 31.05.2013 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 10.06.2013 do 10:00
 • Datum odpiranja: 10.06.2013 ob 11:00

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Razpisna dokumentacija:
 • - RD_CCN
  - Tehnična dokumentacija
  - Tehnična dokumentacija 2
 • Popravki razpisne dokumentacije:
 • - Cistopis_P-3_vzorec pogodbe

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo