Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN2004/2015

 • Datum objave: 30.03.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 14.05.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 25.05.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 25.05.2015 ob 10:30
 • Ogled: Ogled lokacije izvedbe in obstoječega stanja je možen, ni pa obvezen.

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014).
  Predmet razpisa je izgradnja štirih objektov v katerih sta skupno 102 stanovanji v območju funkcionalne enote F2 z zunanjo ureditvijo in otroškimi igrišči ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam. Praktično celoten teren predstavljajo deponijska nasutja. Teren ima izrazit padec od V proti Z, višinska razlika je cca. 9m. Na gradbeni parceli se nahaja nekaj manipulacijskih ploščadi, ki so predvidene za rušenje oz. odstranitev.
  Dva objekta sta tipologije A (po 24 stanovanj), po en pa sta tipologije B (24 stanovanj) in C (30 stanovanj).
  Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe.
  Rok dokončanja gradnje je 20 mesecev po pričetku del.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_F2_gradnja_RD
  - Stan.sklad, BRDO F2,PZR,REKAPITULACIJE_popravek 1
  - 029 BRDO ZU F2 (PZR)_popis KRAJINA_popravek_1
  - Seznam PGD PZI in PZR projektne dokumentacije za območje F2_popravek
  - Stan.sklad, BRDO F2,PZR,REKAPITULACIJE_popravek 2

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo