Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Sanacija napak na 22 stanovanjskih hišah (Petelinjski hrib - Pivka)

 • Št.objave na portalu javnih naročil NMV2207/2015

 • Datum objave: 23.04.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 06.05.2015 do 12:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 12.05.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 12.05.2015 ob 10:30
 • Ogled: Ogled je možen, NI pa OBVEZEN, skladno z določili razpisne dokumentacije.

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014).

  Predmet pogodbe je izvedba sanacijskih del na fasadah, balkonih, strehi in delih sten in stropov 22 stanovanjskih hiš v naselju Petelinjski hrib v Pivki. Hiše so razdeljene v 9 sklopov hiš, ki v naravi predstavljajo dvojčke in trojčke.

  Objekti so bili zgrajeni leta 2009 in je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

  Predvideno trajanje sanacijskih del je 18 mesecev.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_sanacija his_Pivka_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo