Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izgradnja stanovanjskih objektov E1 in E2 v funkcionalni enoti F6, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN2649/2015

 • Datum objave: 24.04.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 14.05.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 25.05.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 25.05.2015 ob 11:30
 • Ogled: Ogled ni obvezen je pa možen skladno z določili razpisne dokumentacije.

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Predmet razpisa obsega dokončanje objektov E1 in E2 v območju »funkcionalne enote F6« znotraj območja urejanja VS 3/5 Brdo v Ljubljani – območje bivše Opekarne, ki obsega 2 niza večstanovanjskih objektov (12 stanovanjskih enot – tipologije hiša na hiši), s pripadajočimi zunanjimi površinami, ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam.

  V območju F6 je skupaj 30 stanovanjskih enot in 30 garaž ter 30 parkirnih mest v objektih E1, E2, E3, E4, E5 (objekti E3, E4 in E5 niso predmet razpisa).

  Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe.

  Rok dokončanja gradnje je 14 mesecev po pričetku del.

  Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014).
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_gradnja F6_RD končna

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo