Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Gradbeni nadzor in druge inženirske storitve - F2, VS 3/5 Brdo, Ljubljana

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN2777/2015

 • Datum objave: 05.05.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 18.05.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 28.05.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 28.05.2015 ob 10:30
 • Ogled: Ogled projektne dokumentacije (PGD in PZI) je možen, ni pa obvezen, in sicer skladno z določili razpisne dokumentacije.

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Brdo F2
  Predmet je izvajanje gradbenega nadzora, ki obsega poleg gradbenega nadzora skladno z zakonodajo o graditvi objektov tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, javnega naročanja, varnosti pri delu in druga opravila za območje F2.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_F2_nadzor_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo