Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Storitve upravljanja objektov, pripadajočih zemljišč in pokritih parkirnih mest v soseski Sotočje v Kranju

 • Št.objave na portalu javnih naročil NMV4601/2015

 • Datum objave: 24.07.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 30.07.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 03.08.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 03.08.2015 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je sklenitev pogodbe za storitve upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, pokritih parkirnih mest, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, pripadajočih zemljišč in pokritih parkirnih mest v soseski Sotočje v Kranju.

  Javno naročilo se nanaša na stanovanja (stanovanja s shrambami in pripadajočimi zemljišči in parkirišči), skupne dele in naprave, pokrite parkirne površine in parkirne naprave, razvidne iz priloge Seznam stanovanj, shramb in parkirnih mest.

  Površine so določene na podlagi podatkov GURS projektne dokumentacije. Ponudniki upoštevajo samo površine, ki so predmet tega javnega naročila.

  Predmet naročila so storitve upravljanja objekta med katere sodijo storitve upravljanja (organizacijsko administrativna opravila, tehnično strokovna opravila, finančno računovodska in knjigovodska opravila ter pravno premoženjska opravila).

  Storitve so podrobno opredeljene v 1. in 2. točki obrazca P-5 »Specifikacije«, ki je priloga te pogodbe.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_upravnik_sotocje KR_RD
  - Navodila za uporabo in vzdževanje - dvižne naprave

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo