Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Odstranitev odpadkov/deponirane zemljine, Brdo-jug, območje urejanja VP 3/2

 • Št.objave na portalu javnih naročil NMV5725/2015

 • Datum objave: 10.09.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 15.09.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 18.09.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 18.09.2015 ob 10:30

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Na lokaciji Brdo jug, območje urejanja VP 3/2 v Ljubljani ima naročnik začasno deponijo izkopnega materiala z gradbišč Brdo, VS 3/5, funkcionalni enoti F4 in F5.1.
  Na zgoraj omenjenem območju trenutno brez privolitve lastnika uporablja nedoločeno in neugotovljivo število subjektov za nelegalno odlagališče različnih odpadkov: mešanih, gradbenih in ostalih odpadkov. Izkopni material in navedene odpadke je potrebno odstraniti in območje zaščititi pred dovozi novih odpadkov.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_odstranitev odpadkov_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo