Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izgradnja stanovanjskih objektov E3, E4 in E5, v območju urejanja VS 3/5 Brdo-Ljubljana, funkcijska enota F6

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN7198/2015

 • Datum objave: 14.10.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 04.11.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 12.11.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 12.11.2015 ob 10:30
 • Ogled: Ogled lokacije in obstoječega stanja je priporočljiv, ni pa obvezen.

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Predmet razpisa obsega dokončanje objektov E3, E4 in E5 v območju »funkcionalne enote F6« znotraj območja urejanja VS 3/5 Brdo v Ljubljani – območje bivše Opekarne, ki obsega 3 nize večstanovanjskih objektov (18 stanovanjskih enot – tipologije hiša v vrsti), s pripadajočimi zunanjimi površinami, ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam.

  V območju F6 je skupaj 30 stanovanjskih enot in 30 garaž ter 30 parkirnih mest v objektih E1, E2, E3, E4, E5 (objekti E1in E2 niso predmet razpisa).

  Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe.

  Rok dokončanja gradnje je 12 mesecev po pričetku del.

  Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014).
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_F6_2_RD
 • Popravki razpisne dokumentacije:
 • - Brdo F6 E345 MAPA 1 PZI dop sestava P4.pdf
  - organizacija.pdf
  - Rekapitulacija in zem dela_dop_Brdo F6_E345.zip
  - BRDO F6_Objekti E3,E4,E5_korekcija ARMATURE.xls

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo