Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Storitve cenitve nepremičnin/zemljišč za potrebe Stanovanjskega sklada RS

 • Št.objave na portalu javnih naročil NMV6641/2015

 • Datum objave: 19.10.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 22.10.2015 do 10:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 29.10.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 29.10.2015 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je sklenitev pogodbe za izvedbo storitev cenitve nepremičnin/zemljišč v lasti Stanovanjskega sklada RS za 9 sklopov zemljišč na 8 lokacijah v Republiki Sloveniji.

  Javno naročilo se nanaša na izdelavo ocene tržne vrednosti in tržne vrednosti z analizo najboljše uporabe.

  Podatki o nepremičninah/zemljiščih so del razpisne dokumentacije in obsegajo ID znake posameznih nepremičnin/zemljišč ter potrdila o namenski rabi.

  Nepremičnine/zemljišča po posameznih lokacijah so podrobno opredeljene v 1. in 2. točki obrazca P-5 »Specifikacije«, ki je priloga te pogodbe.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_cenitev nepremicnin_RD_koncna.zip

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo