Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor – ponovitev

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN008034/2017-W01

 • Datum objave: 08.09.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 18.09.2017 do 10:00
 • Datum odpiranja: 18.09.2017 ob 11:00
 • Ogled: Ogled je možen, ni pa obvezen, in sicer po predhodni najavi skladno z določili razpisne dokumentacije.

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor - ponovitev
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_RD koncna_Murkova

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo