Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Razvojni projekt: implementacija nalog vzdrževanja in upravljanja objektov na osnovi BIM modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije – F2, Brdo

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN008825/2017-W01

 • Datum objave: 12.10.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 27.10.2017 do 10:00
 • Datum odpiranja: 27.10.2017 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je implementacija nalog vzdrževanja in upravljanja objektov na osnovi BIM modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije in sodobne programske opreme, in sicer najdlje za obdobje 4ih let.

  Naročnik bo neposredno po zaključenem odpiranju ponudb, z vsakim ponudnikom ločeno, izvedel en (1) ustni krog pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, in sicer po vrstnem redu prispelih ponudb.
  V kolikor se ponudnik, ki bo sicer oddal ponudbo, ne bo udeležil ustnega kroga pogajanj, bo naročnik pri ocenjevanju ponudb upošteval skupno ponudbeno ceno iz predložene ponudbe.

  Predmet pogajanj bo izključno Cena v EUR brez DDV, pri čemer bodo ponudniki lahko nižali eno ali več postavk iz predračunske tabele iz 3. člena iz obrazca ePRO – Ponudba-Pogodba. Cena za posamezno postavko, ki bo dosežena na pogajanjih, ne sme presegati ponujene cene za posamezno postavko iz pisno predložene ponudbe.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_BIM_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo