Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN010389/2017-W01

 • Datum objave: 22.12.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 08.01.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 08.01.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Predmet pogodbe je izvedba sanacijskih del v skupaj 20 stanovanjih, skupnih delih in kletnih prostorih poslovno stanovanjskih objektov na Mesarski ulici v Ljubljani.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_sanacija_Mesarska_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo