Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN000283/2018-W01

 • Datum objave: 18.01.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 26.01.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 26.01.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_NMV_Murkova_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo