Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Svetovalne storitve in storitve nadzora nad implementacijo BIM modela, Novo Brdo

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN000832/2018-W01

 • Datum objave: 13.02.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 20.02.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 20.02.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Namen je zagotoviti brezhiben BIM model, ki bo uporaben za razpis izvajalca, spremljanje v času gradnje in kasnejšo implementacijo v program vzdrževanja.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_BIM_RD
  - sprejeti OPPN 252_22 DECEMBER 2017

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo