Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco, Maribor

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN000249/2018-B01

 • Datum objave: 21.02.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 08.03.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 08.03.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je pridobitev IDZ, IDP, PGD, PZI projektne dokumentacije in projektantski nadzor za izgradnjo Stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco, Maribor na območju OPPN za del območja Studenci 9S – Stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici v Mariboru.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_Projektiranje_MB_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo