Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN002095/2018-W01

 • Datum objave: 29.03.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 12.04.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 12.04.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je pridobitev IDZ, IDP, PGD, PZI projektne dokumentacije in projektantski nadzor za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_projektiranje_gerbiceva_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo