Gospodarske družbe

Na podlagi pridobljenih znanj in večletnih izkušenj naši svetovalci nudijo gospodarskim družbam vrhunsko svetovanje na spodaj navedenih področjih.

1. Poslovno svetovanje
Vodimo postopke registracije pravnih in fizičnih oseb, svetujemo pri organizaciji poslovanja, informacijski podpori poslovanju, uvajanju elektronskega poslovanja, projektnega vodenja in organizaciji posameznih dejavnosti.
V sistem javnega naročanja uvajamo elektronsko poslovanje, ki je plod lastnega znanja (npr. OKVIRNI.SI), s čimer želimo poenostaviti kompleksne postopke javnega naročanja.

2. Pravno svetovanje
Večina zaposlenih v družbi Praetor d.o.o. ima pravno izobrazbo. Gospodarskim družbam svetujemo na različnih pravnih področjih.

Na strani ponudnikov sodelujemo pri pripravi ponudb v postopkih javnih naročil in javno-zasebnih partnerstvih ter pripravi revizijskih zahtevkih.

3. Organizacija poslovanja
Gospodarskim družbam, ki so na začetku poslovne poti in tudi tistim, ki so že v zreli dobi poslovanja, svetujemo pri (re)organizaciji poslovanja. Pravilna in optimalna organizacija poslovanja bistveno pripomore k dvigu učinkovitosti gospodarske družba.

Za več informacij nas pokličite.

Zagotovo vam bomo lahko pomagali!