Naročniki

Na podlagi pridobljenih znanj in večletnih izkušenj svetujemo naročnikom pri izvedbi celotnega postopka javnega naročila.

Za naročnike opravimo analizo in raziskavo trga, ki omogoča optimalno pripravo razpisne dokumentacije.

Naročnikom svetujemo pri izbiri primernega postopka javnega naročila glede na predmet javnega naročila, pripravi sklepa o začetku postopka in pripravi razpisne dokumentacije (vključno s svetovanjem pri oblikovanju pogojev in meril ).

Za naročnike pripravimo objave na portalu eNaročanje in TED ter tudi objavimo razpisno dokumentacijo na naši spletni strani. Preko spletne je mogoče sledenje postavljenim vprašanjem ponudnikov in urejanje odgovorov in dodatnih pojasnil naročnika.

Po dogovoru z naročnikom smo prisotni pri odpiranju ponudb in naročniku svetujemo pri pripravi zapisnika o odpiranju ponudb.

Prav tako naročnikom svetujemo pri zahtevah o vpogledu v ponudbo in zahtevi za dodatno obrazložitev.

Naročnikom svetujemo pri pregledu ponudb, pripravi odločitve o izboru in pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom.

V primeru revizijskega zahtevka naročnikom svetujemo pri vodenju revizijskega postopka ter pri pripravi odgovora na revizijski zahtevek.